ویزای کاری  H-1B:

سالانه حداکثر 65 هزار نفر ویزا H-1b از طریق قرعه کشی واردآمریکا و مشغول به کار و درآمد زایی می شوند. (به علاوه  20 هزار ویزای کاری برای افرادی که در آمریکا تحصیل کرده اند ) زمان ثبت نام معمولا ابتـدای ماه آوریـل است و در کمتر از 5 روز ظرفیت تکمیل می شود.
بـعد از حــدود 40 روز اعلام نــتایج شـــده و بــــه بــرنـدگــــان ایــمیـــل ارســــال مـی شــــود صاحبان شغل در آمریکا می توانند با استـفاده از ویزا برای اسپـانسر شـدن و استخــدام نیــروی مــتخصص خــارجی واجد شرایط درخواست بدهند.

مزیت های مهم ویزا H-1B

بـا داشتن مدرک لیسانس در هــر رشــته تحصیلی می شود برای آن اقدام کرد . دانستن زبان در سطح متوسط کافیه و نیاز به مدرک رسمی زبان ندارد . اگر سن شما در محدوده سن کاری باشد می تـوانید بـرای این ویزا اقدام کنید . به محض ورود به آمریکا بـا ایـن ویــزا شمــا درآمــد دلــاری خواهید داشت معمولا تمــامــی کـارهــای اقــامــتی برای این ویزا را وکیــل شرکت و یا کارفرما انجام خواهدداد

ویزا H-1B غیر اقامتی و مدت دار 

 

اعتبار این ویزا 3 سال است که البته گاهی با تمدید آن ، فرد به مدت 6 سال می تواند در آمریکا بماند. فردی که ویزای H-1Bدریافت می کند می تواند همسر و فرزنــدان زیــر 21 سـال خود را همراه خود به آمریکا ببرد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *